Enter Decimal OR Binary Number:
Result:

Jak konwertować między binarny i układu liczbę dziesiętną

System liczba może być określony jako zbiór różnych kombinacji symboli, przy czym każdy symbol ma ciężar właściwy. Każdy system liczba jest zróżnicowana na podstawie radix lub podstawy, na której jest wykonany system numer. Podstawa lub bazowa określa Całkowita liczba różnych symboli, która jest stosowana w szczególności systemu numeracji. Na przykład podstawa układu liczba binarna wynosi 2, a podstawa układu numer dziesiętny 10.

Binary Number System: Definicja

W tym systemie mamy dwa różne cyfry dla ułatwienia uważamy te cyfry jako 0 i 1. W komputerach mamy urządzenia typu flip-flop, który może być używany do przechowywania dowolnych dwóch poziomie zgodnie z sygnałem sterującym. Zazwyczaj wyższy poziom ma wartość 1, ale niższy poziom ma wartość 0, a więc tworzy system binarny.

Konwersja dziesiętny na binarny:

Konwersja liczby dziesiętnej na liczbę binarną można zrobić przez następujące czynności:

  • podzielić liczbę dziesiętną od 2, a uwagę pozostałe oraz przypisanie wartości R1 = Pozostałość, podobnie przypisać wartość Q1 = iloraz otrzymany w tym dziale.
  • Teraz podział Q1 z 2 i zwrócić uwagę na resztę. Przypisać wartość reszty dla R2, a wartość ilorazu do Q1.
  • Kontynuuj sekwencję aż w pewnym momencie podziału uzyskać wartość ilorazu (Qn) równy 0.
  • liczba binarna będzie wyglądać następująco: r (n) r (n-1). , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , R3 R2 R1

. Przykład: Rozważmy liczbę binarną 179

1). 179/2 = (89 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif 2) + 1 Q1 = 89 R1 = 1
2). 89/2 = (44 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif 2) + 1 P2 = 44 R2 = 1
3). 44/2 = (22 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif 2) + 0 Q3 = 22 R3 = 0
4). 22/2 = (11 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif 2) + 0 Q4 = 11 R4 = 0
5). 11/2 = (5 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif 2) + 1 P5 = 5 R5 = 1
6). 5/2 = (2 x 2) + 1 P6 = 2 R6 = 1
7). 2/2 = (1 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif 2) + 0 Q7 = 1 R7 = 0
8). 1/2 = (0 1 ads.txt android-chrome-192x192.png android-chrome-512x512.png apple-touch-icon.png ar assets button-icon.png cn config.php converter.php converting-binary-numbers.jpg css custom-style.css de display.php download.php en es favicon-16x16.png favicon-32x32.png favicon.ico files fonts fr header-section.php i-bottom-menu.php icons id i_language.php images img index3_ar.php index3_cn.php index3_de.php index3_en.php index3_es.php index3_fr.php index3_id.php index3_it.php index3_ja.php index3_ko.php index3_nl.php index3_pl.php index3_pt.php index3_ru.php index3_tr.php index3_tw.php index3_vi.php it ja jquery.min.js js ko leave-feedback local.css __MACOSX MassMirror_Uploader nl pictures pl process.php pt py-googletrans quotes reviews robots.txt ru sass sitemap.xml site.webmanifest style-center.css style.css style-no-margin.css style_progress.css style-progress.css tr translate.sh tw uploader uploader.php vi widget.php working.gif 2) + 1 Q8 = 0 R8 = 1

Tak więc binarny odpowiednik 179:

         

(179) dziesiętnie (10110011) Binary

Konwersja binarnych na dziesiętne:

Konwersja liczby binarnej na liczbę dziesiętną można przeprowadzić w następujących etapach:

  • zapisz ciężaru związanego poniżej każdą cyfrę liczby binarnej.
  • Teraz należy zwrócić uwagę na ciężar, dla którego wartość binarna jest równa 1.
  • Dodaj wszystkie uzyskane w poprzednim kroku numerów.
  • n0. Uzyskane w ostatnim etapie będzie odpowiednikiem dziesiętną binarny.

. Przykład: Rozważmy wartość binarną 1101001

1) Etap pierwszy:

R8 R7 R6 R5 oznacza R4 R3 R 2 R1
1 0 1 1 0 0 1 1
binarne 1 1 0 1 0 1
Waga związane 64 32 16 8 4 2 1

2) Drugi etap:. Wagi dla których cyfry binarne 1

.                 
64 32 8 1

3) Trzeci etap:.. Dodanie wszystkich grubości

         105 = 64 + 32 + 8 + 1

4) Ostatni etap. Dziesiętny równoważnik binarnych:

                                               

(1101001) binarny = (105) DZIESIĘTNY

Znaczenie Binary System w Computing:

Jak wszyscy wiemy, że komputer jest urządzeniem elektronicznym, a dokładniej cyfrowym urządzeniem elektronicznym. Te marki komputerów korzysta z miliardy tranzystorów, które działają cyfrowo. Określenie cyfrowy dotyczy oddzielnych poziomów logicznych. Poziomy logiczne są różne potencjalne poziomy jak 5V, 10V 0V, i wiele innych. Komputer natomiast sprawia, że ​​praca użyć dwóch poziom logiczny s, więc jeśli chcemy reprezentować dowolną liczbę który jest zrozumiały dla komputera, musimy napisać numery z Radix równym 2. Te dwa symbole w tym systemie liczbowym jest analogiczna do dwóch osobnych poziomy logiczne. Dla naszego łatwością uważamy te dwa symbole jako 0 i 1, ale dla komputera 0 i 1 są różne poziomy napięcia. Ogólnie, 0 jest do niższego poziomu napięcia, a 1 jest uważany za wyższy poziom napięcia.

Wszystko widzimy na ekranie komputera lub dostarczyć wejście przez myszy lub klawiatury są wszystkie 0s i 1s, jedyną różnicą jest ich układ sekwencyjny. Tak więc, jeśli chcemy, aby nasza praca odbywa się z komputera musimy wiedzieć, jak binarny prace i jaka jest relacja binarny z miejscami po przecinku w celu przeliczenia wartości z dziedziny binarnego do naszej znanej domeny.

Converter Page - Online Conversion Services
Rated 4.9 / 5 based on 145 reviews